Vad vi gjort

Vi har genom åren arbetat med framför allt kommunikationsprojekt i alla dess former. Nedan följer ett urval med varierande tekniker och förutsättningar.

GOLDen EYE: Ett webbaserat mobilt gränssnitt för övervakning och fjärrstyrning av ventilationsaggregat framtaget åt det ledande ventilationsföretaget Swegon AB i drift under 2000 - 2012.

Kommunikationen mellan ventilationsaggregaten och serversystemet gick via SMS-paket fram till GSM-enhet med inbäddad mjukvara som kommunicerade med aggregatets styrenhet.

GOLDen EYE räknades vid tiden som ett av de största M2M-projekten som någonsin tagits i reell drift.

SmartRetail: Ett komplett varuautomathandelssystem framtaget åt Smartshop Scandinavia AB. Systemet innefattar ett trådlöst varuautomatstyrningssystem, ett grafiskt pekskärmsgränsssnitt, ett webbaserat konfigurationsgränssnitt och ett generellt XML-interface för integration med olika kassasystem. SmartRetail används i ca 300 ICA- COOP- och Hemköpsbutiker.

Test av mobila plattformar: Mjukvaruverifiering i ett stort antal Androidbaserade mobilenheter på uppdrag av Sony Mobile Communications i Lund. Uppdraget har även innefattat framtagandet av diverse olika testautomationssystem.
 contact@bernier-mattsson.se  This page in English  Referenser —>